Search form

San Marcos 4:15

15Ta yuꞌú íchi̱ noo̱ ni̱ kue̱i dao tata ñoó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios. Tído tá ndíꞌi seídóꞌo naa̱n, ta kúú kásaa̱ ña̱ uꞌu̱, ta dítá váán to̱ꞌon ni̱ seídóꞌo na.