Search form

San Marcos 4:17

17Tído ko̱ ta̱ꞌón yo̱ꞌan ini nío̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ndíta toon na xíꞌín to̱ꞌon Ndios. Chi̱ tá kásáꞌá ndoꞌo na ta̱ndóꞌó, o tá kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín ná sa̱ꞌá ña̱ kándísa na to̱ꞌon ñoó, ta kúú dánkoo na ña̱.