Search form

San Marcos 4:19

19tído kásáꞌá ná ndíꞌi cháá ka̱ ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ió ñayuú yóꞌo, ta kátoó na̱ koo kuíká ná. Ta ndíꞌi taꞌani ini na̱ sa̱ꞌá dao ka̱ ña̱ꞌa. Ta ndidaá ñóó kedaá xíꞌín ná, dá kásáꞌá ná kuꞌichi̱ ini na̱ xiní na̱ to̱ꞌon Ndios, ta kúú ná táto̱ꞌon iin tata ko̱ xíꞌo noni̱.