Search form

San Marcos 4:21

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ kúú ña̱ ndaa̱ Ndios

21Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan tuku Jesús iin ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

―Tá néꞌe yó iin íti̱ tóo̱n, ¿á chikani ndei yó iin ki̱di noo̱án o chikani yóa̱n ti̱xi iin xi̱to? Ko̱ó, iin íti̱ tóo̱n kánian chinóo yó ra̱ iin noo̱ dikó, dá ná katoo̱n ra̱ iin níí kúú xíán.