Search form

San Marcos 4:24

24Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús:

―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó to̱ꞌon káꞌi̱n xíꞌín ndó viti, chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kaon ió nduu ndo̱ natiin ndóa̱n, ki̱ꞌo dión ki̱ꞌo Ndios ña̱ noo̱ ndo̱, ta ki̱ꞌo cháá ka̱ na̱án noo̱ ndo̱ o̱ du̱ú ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó,