Search form

San Marcos 4:25

25dá chi̱ na̱ ni̱ na̱tiin ndisa to̱ꞌon na, no̱ón kúú na̱ niꞌi̱ cháá ka̱ ña̱ kandaa̱ ini na̱. Tído na̱ ko̱ ní nátiin to̱ꞌon na, no̱ón kúú na̱ nandodó diꞌa va lúꞌu̱ ña̱ ni̱ seídóꞌo na.