Search form

San Marcos 4:26

Yóꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi ki̱ꞌo ndukuaꞌa̱ ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios

26Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús:

―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon ndóꞌo iin tata ni̱ chiꞌi iin ta̱a no̱ñóꞌo̱ rá,