Search form

San Marcos 4:27

27chi̱ sa̱kuaá kídi̱ ta̱a ñoó, ta naꞌa ndáko̱o ra. Ta nduú ñoó kaꞌándí noo̱ tata ñoó, ta sá sáꞌanoan kuaꞌa̱n. Tído ko̱ kándaa̱ taꞌon ini ra̱ ndi kuu sáꞌanoan.