Search form

San Marcos 4:30

Yóꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ tuku Jesús saꞌa̱ ndí ki̱ꞌo ndukuaꞌa̱ ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios

30Dá ni̱ kaa tuku Jesús:

―¿Ndí ki̱án dáó kúú xíꞌín to̱ꞌon kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱, káꞌán ndó? Ta, ¿ndá ki̱án dákíꞌin táꞌin xíꞌán, dá kandaa̱ ini ndo̱ sa̱ꞌán?