Search form

San Marcos 4:32

32Tído tá ni̱ xita̱a̱n, ta kúú sáꞌano náꞌano cháá ka̱a̱n o̱ du̱ú dao ka̱ yuku̱. Ta náꞌano nda̱ꞌo ndáꞌán, sa̱ꞌá ño̱ó kúu káva̱ꞌa laa táka̱ ri̱ ti̱xi káti̱án ―kaá na̱.