Search form

San Marcos 4:34

34Ta ko̱ ní dánaꞌa̱ taꞌon na tá ko̱ ní sá dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱. Tído tá ni̱ kana xoo mií ná kuaꞌa̱n na̱, dá ni̱ na̱kani na xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱.