Search form

San Marcos 4:35

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱

35Tá ni̱ kuaá kuu̱ dáá ñóó, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Ná koꞌo̱ chikaꞌanda yo̱ iin ka̱ xoo yuꞌú ta̱ñoꞌo̱.