Search form

San Marcos 4:37

37Ta kúú noo̱ kuaꞌa̱n na̱ ñoó ni̱ ka̱sáꞌá vá kána tachi̱ dée̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ko̱kee ta̱kui̱í ini barco ñoó. Ta kúú sa̱ kuaꞌa̱n kutí vá ini ra̱ xíꞌín ta̱kui̱í.