Search form

San Marcos 4:5

5Ta dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i tein yuu̱ noo̱ ndéi cháá ñóꞌo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kúú yachi̱ va ni̱ xita̱a̱n, chi̱ ko̱ ní kuéi taꞌon ña noo̱ kúú ñoꞌó ndéé.