Search form

San Marcos 4:8

8’Ta kúú dao ka̱ tata ni̱ kue̱i noo̱ kúú ñoꞌó va̱ꞌa. Kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo noni̱ ni̱ xi̱ꞌoan, chi̱ ni̱ xita̱a̱n, ta ni̱ saꞌano va̱ꞌan. Ta kúú ió dao tata ñoó ni̱ xi̱ꞌo oko̱ uxi̱ noni̱. Ta dao ka̱a̱n ni̱ xi̱ꞌo oni̱ diko noni̱. Ta dao ka̱a̱n ni̱ xi̱ꞌo iin ciento noni̱ ―kaá Jesús.