Search form

San Marcos 5:31

31Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó:

―Ndéꞌé vá mií ní, dión ví ña̱yuu kuáꞌa̱ ve̱i yóꞌo dándútí ñaá. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa ndáto̱ꞌón ní ndá yoo ni̱ ka̱ko̱ꞌon ndáꞌa̱ ñaá?