Search form

San Marcos 5:34

34Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―De̱ꞌe diꞌíi̱, ni̱ ndu̱va̱ꞌón sa̱ꞌá ña̱ kándéé inóo̱n yuꞌu̱. Ta viti, kuaꞌán nóꞌo̱n veꞌón xíꞌa̱n ió va̱ꞌa inóo̱n, chi̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌón no̱ó kueꞌe̱ ni̱ sa̱ ndoꞌón.