Search form

San Marcos 5:36

36Tá ni̱ seídóꞌo Jesús ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Jairo:

―O̱ sa̱ yúꞌóo̱n. Sa̱va̱ꞌa yuꞌu̱ kandeé inóo̱n ―kaá na̱.