Search form

San Marcos 5:39

39Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa nína vaa̱ téí ndo̱? Ta, ¿ndiva̱ꞌa ndéíꞌi̱ téí ndo̱ ndéi ndó? Chi̱ ko̱ ní xíꞌi̱ taꞌon xi, kídi̱ va xi ―kaá na̱.