Search form

San Marcos 5:7

7Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú espíritu kini nákaa̱ ini ra̱, ta kaáa̱n:

―¿Ndi ki̱án ndóꞌo ní xíꞌín yuꞌu̱, Jesús, mií ní na̱ kúú de̱ꞌe Ndios ndáya̱ꞌi? ¡Noo̱ míí Ndios seí ndaꞌíi̱ noo̱ ní ña̱ ná dáꞌa ni dándóꞌo naní ní yuꞌu̱!