Search form

San Marcos 6:14

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ Juan, na̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu

14Kúú ni̱ niꞌi̱ tóꞌon rey Herodes saꞌa̱ Jesús, dá chi̱ ndeí kúú míí vá káꞌa̱n ña̱yuu saꞌa̱ ná. Chi̱ dao ña̱yuu ñoó kaá diꞌa: “Ni̱ na̱taki va Juan, na̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu, ta no̱ón kúú Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó kándéé ná kée na ña̱ꞌa ndato.”