Search form

San Marcos 6:2

2Tá ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel, dá ni̱ ku̱ꞌu na ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱. Ta ndéi kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu seídóꞌo ñaá ná, ta ni̱ naá vá ini na̱ ndéꞌé ñaá ná, ta kaá na̱:

―¿Ndeí ni̱ ka̱ti̱ꞌa ta̱a káa ña̱ dánaꞌa̱ ra̱? ¿Ndeí ni̱ niꞌi̱ ta̱ káa ña̱ ndi̱chí náꞌá rá, xíꞌín ña̱ kándéé rá kée ra ña̱ ndato xíꞌín ña̱yuu?