Search form

San Marcos 6:21

21Ta tein víko̱ ni̱ na̱xi̱no Herodes kuia̱ rá, dá ni̱ niꞌi̱ Herodías ndí keeán, dá kuu Juan. Chi̱ ni̱ na̱taka ta̱a dándáki xíꞌín Herodes, xíꞌín ta̱a saꞌándá choon noo̱ soldado, xíꞌín ndidaá ta̱a ndáya̱ꞌi ni̱ kii chí kuendá Galilea, ta ndéi ra sásáꞌan ra xíꞌín Herodes.