Search form

San Marcos 6:22

22Ta kúú ñoó ni̱ ku̱ꞌu de̱ꞌe diꞌí Herodías. Dá ni̱ sa̱rsáꞌá xí. Ta kúú ni̱ na̱taꞌan ini Herodes ni̱ kee xi, ta ni̱ na̱taꞌan taꞌani ini ndidaá ta̱ ndéi sásáꞌan xíꞌín rá ñóó. Dá ni̱ kaa rey Herodes ñoó xíꞌín xí:

―Tá ná kako̱n ndí ku̱ú míí váa̱n kóno̱n noo̱í viti, ta kúú ki̱ꞌo vei ña̱ noo̱o̱n ―kaá ra̱.