Search form

San Marcos 6:23

23Dá ni̱ xi̱ꞌo ra to̱ꞌon ra noo̱ xí, ta kaá ra̱:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa ki̱ꞌoi ndidaá mií vá ña̱ꞌa xíko̱n noo̱í, chi̱ iói̱ ki̱ꞌoi nda̱ iin ñeꞌe noo̱ dándákii noo̱o̱n ―kaá ra̱.