Search form

San Marcos 6:25

25Dá kánkono xi ni̱ ndu̱ꞌu tuku xi noo̱ ió rey Herodes. Dá ni̱ kaa xi̱ xíꞌín rá:

―Vitíꞌón kuií kóni̱ yuꞌu̱ ña̱ ki̱ꞌo ní iin koꞌo̱ ná kakaa̱ dini̱ Juan, ta̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu, noo̱í.