Search form

San Marcos 6:26

26Kúú ni̱ ku̱ndaꞌí nda̱ꞌo ini ra̱, tído sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌo ra to̱ꞌon ra noo̱ xí, ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo ta̱a ndéi xíꞌín rá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kúu taꞌon kaa ra̱ ña̱ ko̱ó.