Search form

San Marcos 6:29

29Tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ta̱ xíonoo xíꞌín Juan ña̱ ni̱ xiꞌi̱ na̱, dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ na̱kiꞌin ra yikí ko̱ño na̱. Ta néꞌe raa̱n ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱ndúxi ra.