Search form

San Marcos 6:30

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xi̱ꞌo Jesús ña̱ꞌa ni̱ sa̱sáꞌan oꞌo̱n mil ta̱a

30Dá ni̱ na̱kiꞌin táꞌan tuku ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús xíꞌín míí ná. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá nákani ra xíꞌín ná saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ ni̱ kee ra, xíꞌín saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱ no̱ó ni̱ saꞌa̱n ra̱.