Search form

San Marcos 6:31

31Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Nakíi̱ ndo̱, ná koꞌo̱ iin ka̱ xíán naniꞌi̱ ndée̱ yo̱ no̱ó ko̱ íin ndéi.

Dión ni̱ kaa na̱, dá chi̱ kúú kuaꞌa̱n, kúú ve̱i kúu kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu kásaa̱ na̱ noo̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ nóno̱ vá ná kasáꞌan na.