Search form

San Marcos 6:33

33Tído kuaꞌa̱ vá ña̱yuu ni̱ xini ña̱ kuaꞌa̱n na̱, ta ni̱ na̱koni va na Jesús. Ta kúú ni̱ kee ña̱yuu ndéi ndidaá kúú ñoo ñóꞌo yati ñoó xíka sáꞌá ná kuaꞌa̱n na̱ niꞌi̱ ñaá ná. Ta kúú sa̱ ndéi diꞌa va ña̱yuu ñoó ndáti na tá ni̱ saa̱ Jesús.