Search form

San Marcos 6:34

34Dá tá ni̱ keta Jesús ini barco ñoó, kúú ni̱ xini na̱ ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndéi ndáti ñaá. Ta kúú ni̱ kuꞌu̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱ ná, chi̱ ndéi na táto̱ꞌon ndéi léko, kirí ko̱ íin ndáka, ki̱ꞌo dión ndéi na. Dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dánaꞌa̱ na̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó.