Search form

San Marcos 6:37

37Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ki̱ꞌo ni mií ndó ña̱ꞌa ná kasáꞌan na.

Dá ni̱ kaa ra̱:

―¿Á kóni̱ ní ña̱ koꞌo̱n ndu̱ kuiin ndu pan xíꞌín di̱ꞌón, ki̱ꞌo níꞌi̱ ña̱yuu kéchóon na uu̱ ciento kuu̱, dá ki̱ꞌo ndua̱n noo̱ ná kasáꞌan na?