Search form

San Marcos 6:41

41Dá ni̱ tiin Jesús ndin oꞌo̱n pan xíꞌín ndin nduú ti̱yaká ñóó. Dá ni̱ na̱neꞌe noo̱ ná chí induú. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios. Dá ni̱ saꞌanda na̱ pan ñoó. Dá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ dasá ráa̱n noo̱ iin rá iin ña̱yuu ñoó. Dión taꞌani ni̱ kee na xíꞌín ndin nduú ti̱yaká ñóó.