Search form

San Marcos 6:47

47Tá sa̱ ni̱ kuaá vá, ta kúú du̱ú ni̱ taꞌi̱ dáo ió barco noo̱ ñóꞌo ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱. Ta kúú nákaa̱ iin tóꞌón i̱í vá Jesús no̱ñóꞌo̱.