Search form

San Marcos 6:48

48Kúú ni̱ xini na̱ ña̱ ndóꞌo nío̱ rá dákáka ndáꞌa̱ rá barco ñoó, chi̱ kána nda̱ꞌo tachi̱ chí xoo no̱ó kuaꞌa̱n ra̱.

Dá tá ni̱ kundikí, kúú ni̱ ku̱yati Jesús no̱ó kuaꞌa̱n ra̱, chi̱ xíka sáꞌá ná kuaꞌa̱n na̱ no̱ó ta̱kui̱í ñoó, ta sá yáꞌa na kuaꞌa̱n na̱ chí noo̱.