Search form

San Marcos 6:49

49Tído tá ni̱ xini ra̱ ña̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ no̱ó ta̱kui̱í ñóó, dá ni̱ kaꞌán rá ña̱ kúú ná iin íꞌíná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú rá,