Search form

San Marcos 6:50

50chi̱ ndidaá vá rá ni̱ xini ñaá, ta kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ra. Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndeé koo ini ndo̱. O̱ sa̱ yuꞌú ndo̱, dá chi̱ mií vá yuꞌu̱ kúúí ―ka̱á na̱.