Search form

San Marcos 6:7

Yóꞌo ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ koꞌo̱n ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Ndios

7Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kana na ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná tándaꞌá ná uu̱ rá uu̱ ra̱ kuaꞌa̱n ra̱ kanoo ra dánaꞌa̱ ra̱. Ta ni̱ xi̱ꞌo na choon noo̱ rá ña̱ kandeé rá taó rá espíritu kini ñóꞌo ini ña̱yuu.