Search form

San Marcos 6:8

8Ta ni̱ kaa taꞌani na xíꞌín rá:

―Ni iin ña̱ꞌa o̱ sa̱ kóo ini ndo̱ kaneꞌe ndó koꞌo̱n ndo̱ íchi̱. Sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón yíto̱, kirá katuu va ndó, kaneꞌe ndó koꞌo̱n ndo̱. O̱ sa̱ káneꞌe ndó léka̱ ndo̱, ni pan, ta ni di̱ꞌón o̱ sa̱ káneꞌe ndó koꞌo̱n ndo̱.