Search form

San Marcos 7:17

17Dá ni̱ kana xoo na tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Dá ni̱ ku̱ꞌu na ini iin veꞌe. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌan na ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó.