Search form

San Marcos 7:19

19Dá chi̱ o̱ du̱ú nío̱ ná ko̱kee ña̱ꞌa seí na̱. Ini ti̱xi va na kuaꞌa̱n. Ta kúú tá ni̱ ndiꞌi, dá kuaꞌa̱n na̱ sata̱ véꞌe tatá náa̱n.

Dión ni̱ kaa Jesús, dá ná kandaa̱ ini ra̱ ña̱ ni iin ña̱ꞌa seí yo̱ ko̱ dáyako̱ ñaá noo̱ Ndios.