Search form

San Marcos 7:22

22ta kíꞌin kuíꞌíná ná ña̱ꞌa, ta kátoó na̱ ña̱ꞌa ió noo̱ dao ka̱ na̱, ta ió ña̱ xíxi ini na̱, ta ndúkú ná ña̱ dándaꞌí na̱ dao ka̱ ña̱yuu, ta ni lúꞌu̱ ví ko̱ chítuu ini na̱ kée na ña̱ kini, ta uꞌu̱ ini na̱, ta ndéineꞌe táꞌan na, ta chíndaya̱ꞌi na mií ná, ta kúú ná na̱ ko̱ xíkaꞌan noo̱.