Search form

San Marcos 7:24

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús de̱ꞌe diꞌí iin ñáꞌa̱ tu̱kú

24Dá ni̱ keta Jesús ñoo ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná chí kuendá ñoo Tiro xíꞌín ñoo Sidón. Tá ni̱ saa̱ na̱ ñoó, dá ni̱ ku̱ꞌu na ini iin veꞌe, chi̱ ko̱ kóni̱ taꞌon na ña̱ kandaa̱ ini ña̱yuu ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ñoo ñoó. Tído ko̱ ní kúu taꞌon chide̱ꞌé na̱,