Search form

San Marcos 7:26

26Ta kúúán iin ñáꞌa̱ káꞌa̱n to̱ꞌon griego, chi̱ iin ñoo nákaa̱ chí kuendá Sirofenicia diꞌa kúú ñooa̱n. Dá ni̱ seí ndaꞌí ña̱ noo̱ Jesús ña̱ ná taó ná espíritu kini nákaa̱ ini de̱ꞌe diꞌáa̱n.