Search form

San Marcos 7:27

27Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Konó ná kasáꞌan takuálí nda̱ ná ndinoo va̱ꞌa ini xi̱, dá chi̱ ko̱ váꞌa taꞌon kuio ndaa yo̱ pan noo̱ ndáꞌa̱ xí, ta ki̱ꞌo yóa̱n no̱ó ti̱na.