Search form

San Marcos 7:29

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Va̱ꞌa ni̱ kaꞌo̱n, sa̱ꞌá ño̱ó kuaꞌán nóꞌo̱ veꞌón viti, dá chi̱ sa̱ ni̱ keta va espíritu kini ña̱ ni̱ sa̱ káa̱ ini de̱ꞌe diꞌóo̱n kuaꞌa̱n ―kaá na̱.