Search form

San Marcos 7:30

30Dá ni̱ keeán kuaꞌa̱n nóꞌa̱n. Tá ni̱ na̱sáa̱a̱n veꞌán, kúú sa̱ kánduꞌu̱ va̱ꞌa va de̱ꞌe diꞌáa̱n noo̱ xíto, chi̱ sa̱ ni̱ keta va espíritu kini ña̱ ni̱ sa̱ káa̱ ini xi̱ kuaꞌa̱n.