Search form

San Marcos 7:31

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta káꞌa̱n tata̱ ra̱

31Dá ni̱ keta Jesús no̱ñóꞌo̱ kuendá ñoo Tiro diꞌa. Dá ni̱ chi̱kaꞌanda na̱ ñoo Sidón xíꞌín ñoo ñóꞌo chí kuendá Decápolis kuaꞌa̱n na̱. Dá ni̱ na̱sáa̱ na̱ yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ naní Galilea.