Search form

San Marcos 7:32

32Ta ñoó ndáka dao ña̱yuu iin ta̱a ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta̱ káꞌa̱n tata̱ ni̱ saa̱ na̱. Dá ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ Jesús ña̱ ná chinóo na ndáꞌa̱ ná dini̱ rá, dá ná nduva̱ꞌa ra.